• Suomi
 • Svenska
 • Deutch
 • English

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:lle on ensisijaisen tärkeää turvata sivuston kävijöiden henkilötiedot ja olemme sitoutuneet huolehtimaan käyttäjien tietosuojan ylläpitämisestä. Henkilötietoja käsitellään Suomen lainsäädännön sekä Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:n tietosuojakäytännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy (Y-tunnus: 2006699-8)
Krouvintie 1, 90400 Oulu
Puhelin: 08 378 200

Yhteyshenkilö

Tapani Murto, toimitusjohtaja
Puhelin: 0400 700 653

Rekisterin nimi

Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tarkoituksena on:

 • Kerätä tietoa asiakassuhteiden hoitamista, myyntiä, markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä varten.
 • Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:n omistaman www-sivun (www.hyvankaupanpaikka.fi) ylläpito sekä sivujen kautta tai muulla tavoin tarjottujen tuotteiden ja palveluiden toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö

Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:n www-sivuilla sekä näihin liittyvät kirjautumistiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, aika ja käyttötottumukset
 • Asiakkaan toimittamat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten asiakkaan tilaustiedot sekä muut sivuihin ja niiden kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

 • Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:n evästeiden avulla keräämät tiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä
 • Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien kolmannen osapuolen eväste Google Analytics, joka kerää käyttäjätietoa siihen palveluun. Nämä tiedot voivat siirtyä ja sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään luottamuksellisena sähköisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:lle kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy:lle.

Evästeet

Evästeitä käytetään yleisesti eri verkkosivuilla. Useimmissa selaimissa uusien evästeiden tallennus voidaan estää tai selain voidaan asettaa ilmoittamaan, että verkkosivu yrittää tallentaa evästeen. Huomioi, että evästeiden estäminen voi heikentää verkkosivun tai palvelun toimintaa.

 • Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat kun käyttäjä lopettaa istunnon palvelimella.
 • Pysyvät evästeet säilytetään määrättyyn aikarajaan saakka tai kunnes käyttäjä ne tuhoaa.
 • Tällä Internetsivulla on kolmannen osapuolen eväste Google Analytics, joka kerää käyttäjätietoa siihen palveluun. Nämä tiedot voivat siirtyä ja sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Muut ehdot

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivuille. Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy ei vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä tai turvallisuudesta.

 

@font-face { font-family: "Cambria Math"; }@font-face { font-family: Calibri; }@font-face { font-family: "Minion Pro"; }@font-face { font-family: "HelveticaNeueLT Std"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.otsikko, li.otsikko, div.otsikko { margin: 10pt 0cm 2.85pt; line-height: 10pt; font-size: 10pt; font-family: "HelveticaNeueLT Std", sans-serif; color: black; font-weight: bold; }p.BasicParagraph, li.BasicParagraph, div.BasicParagraph { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 120%; font-size: 12pt; font-family: "Minion Pro", serif; color: black; }.MsoChpDefault { font-family: "Calibri", sans-serif; }div.WordSection1 { }